Archeologiedagen: bezoek de opgraving aan het Fort van Beieren in Koolkerke (Brugge)

Meer te weten komen over het verleden van Koolkerke (Brugge), het Fort van Beieren en de Romboutswervepolder? Zin om het verleden onder je voeten te ontdekken? Bezoek dan op de vrijdag van de Archeologiedagen de opgraving die aan de gang is tussen het Fort en de Damse Vaart, en zie de archeologen in actie. 

Krijg uitleg over de geplande werken in de Romboutswervepolder (waar het Fort van Beieren deel van uitmaakt), leer over de geschiedenis van de streek, en neem deel aan een rondleiding op de site onder leiding van de archeologische projectleider.

Waarom archeologisch onderzoek? De opgraving wordt uitgevoerd in opdracht van de Provincie West-Vlaanderen, als voorbereiding op noodzakelijke ingrepen voor de herinrichting van de Romboutswervepolder. Dit gebied van bijna 700 hectare is gelegen tussen de dijken van de Damse Vaart, het Schipdonkkanaal en de Koolkerksesteenweg (N374). Naast het Fort omvat de polder ook een deel van het stadscentrum van Damme, evenals belangrijke groengebieden die nauw verbonden zijn met landbouwgronden. De effecten van recente droge zomers zijn merkbaar in de polder, waardoor het behoud van zoetwater cruciaal is. Het Provinciedomein Fort van Beieren zal worden ontwikkeld met aandacht voor natuurbehoud, optimalisatie van het watersysteem en het behoud van erfgoedwaarden. Dit vereist echter bepaalde bodemingrepen, en een voorbereidend archeologisch onderzoek is noodzakelijk. Het is dan ook een historisch heel interessant gebied.

Waarover gaat het? Tijdens het vooronderzoek werden drie zones met proefsleuven onderzocht: dicht bij de Damse Vaart (waar een verdwenen bastion of redoute ooit deel uitmaakte van de verdediging rond het Fort), op de fortgracht zelf en nabij de Fortbekeweg waar een infiltratievoorziening gepland is. In de laatste zone werden enkel greppels aangetroffen, wat geen verdere actie vereist. Het oude profiel van de fortgracht is in kaart gebracht voor toekomstige reconstructies. In de zone van de redoute werd de gracht van de redoute aangetroffen, samen met een cluster van sporen die wijzen op bewoning uit de volle/late middeleeuwen. Tijdens de opgraving gaan de archeologen verder op zoek naar de exacte betekenis van al deze sporen, en hopen ze de vorm en de exacte datering van de redoute nog beter te kunnen bepalen.

Een activiteit van de Provincie West-Vlaanderen (dienst Erfgoed, Groendienst, EEIS, Waterlopen) en BAAC Vlaanderen.

Meer info
Waar?
Tussen boerderij Noorweegse Kaai 82 en fietspad naar Fort van Beieren, bij bochtje in weg

Noorweegse Kaai 86
8000 Koolkerke (Brugge)
België

Wanneer?
-
Van > tot
>
>
>
>
Prijs

Basistarief 0,00

Extra info
Archeologiedagen
opgraving
Archeologie
vlieg
Opgraving langs de Damse Vaart en het Fort van Beieren
Reservatie