Museum Erfgoed Zele: ARCHEOLOGIEDAGEN "Archeo-vondsten uit Zele"

Archeologische vondsten zijn fascinerend: concrete voorwerpen uit ons verre verleden! Wat dacht u van werktuigen uit het midden-steentijdperk, Gallo-Romeinse en zelfs vroeg-Germaanse gebruiksvoorwerpen die ooit uit de grond tevoorschijn kwamen bij archeologische opgravingen te Zele? Ze bestaan en bieden een venster op leven en werken van onze verre voorouders.
De laatste 30 jaar is Zele op archeologisch gebied duidelijk op het voorplan gekomen. Dus leek ons de tijd rijp voor een stand van zaken qua archeologie in Zele middels een overzichtelijke tijdelijke tentoonstelling.
Dankzij de medewerking van meerdere erfgoedinstellingen en -depots konden we een interessante, verantwoorde selectie voorwerpen in bruikleen krijgen die ooit in Zele uit de bodem zijn opgedolven, met als pronkstuk de Zeelse snekkenkop uit de Schelde. De expo wordt aangevuld met het nodige foto- en kaartenmateriaal en een aantal interessante recente vondsten afkomstig van regionale specialisten in steentijdprospectie en metaaldetectie.

Meer info
Waar?
Henri van Daelecentrum

Lokerenbaan 43
9240 Zele
België

Wanneer?
-
Van > tot
>
>
>
Prijs

Basistarief 0,00

Extra info
Zele
Museum Erfgoed Zele
HOK Zele
Archeologiedagen
Archeologie
erfgoed
heemkunde
ook voor jongeren
Archeologiedagen2022
B_out
Logo HOK Zele
Organisator
HOK Zele
0470 767139