Lezing. Beestige sporen: archeologie en dieren in het Zoniënwoud

De lezing legt sterk de nadruk op archeologie in het Zoniënwoud, maar is tevens een herhaling van de uiteenzetting van Pieter Rodts tijdens de erfgoeddag op 23 april.


In een lezing van kunsthistoricus en archeoloog Pieter Rodts maak je kennis met de rol die dieren als historische actoren gespeeld hebben bij de vormgeving door mensen van het landschap van het Zoniënwoud tijdens het Ancien Régime. Het gesprek tussen bewoners, zowel mensen als dieren, leidde tot ingrepen in de landschappelijke structuur, die tot op vandaag nog zichtbaar zijn. Ze getuigen van de uitdaging om het samenleven tussen mens en dier te sturen in functie van een divers bosgebruik voor jacht, houtkap, begrazing of bewoning.

Pieter Rodts gaat dieper in op de aanleg en functie van de structuren van grachten en wallen in de nabijheid van het priorijdomein van Groenendaal. Deze aanpassingen in het landschap moesten verhinderen dat zowel wild als vee, op zoek naar voedsel, schade zouden aanbrengen aan andere activiteiten van de mens in en rondom het woud, zoals de landbouw, het fokken van paarden of het opkweken van jonge bomen bedoeld voor de houtkap.

 

We vragen om in te schrijven om aan deze activiteit deel te nemen. 

 

Met steun van de Koninklijke Heemkundige Kring Het Glazen Dorp – Hoeilaart


Meer info
Waar?
Bosmuseum Jan Van Ruusbroec - Poort Groenendaal

Duboislaan 2
1560 Hoeilaart
België

Wanneer?
-
Van > tot
>
Extra info
Erkend-SCVW
Natuurpunt
Archeologiedagen
erfgoed
Archeologie
Haras