Expo Houtbouw in de Kempen

De uitdrukking ‘baksteen in de maag’ is in de Kempen een recent begrip. De nieuwe expo ‘Houtbouw in de Kempen’ toont dat in onze regio heel lang vooral houten huizen stonden. De Kempen kennen een rijk archeologisch verleden. Al duizenden jaren lang laten mensen hun sporen na in de zandgronden, die aan het licht komen bij archeologische opgravingen. Om meer te weten te komen over hoe mensen in de (Noorder)Kempen vroeger leefden, onderzocht het studiebureau LAReS Archeologie de evolutie van de huizen. De eerste, gekende huizen uit de Kempen dateren uit de Midden-Bronstijd, rond 1800 voor Christus. Het waren lange, smalle huizen, tot meer dan 30 m lang. Doorheen de tijd verandert de manier van bouwen. De expo ‘Houtbouw in de Kempen’ geeft een overzicht van de verschillende plattegronden van in de prehistorie tot de middeleeuwen (ca. 5000 v.C.-1250 n.C.). LAReS Archeologie maakte een overzicht van alle huisplattegronden, die tot nu toe zijn opgegraven. Dit levert een selectie van 342 goed bewaarde structuren op. In de expo tonen we enkele reconstructies van deze huizen (maquette en foto’s) alsook het verhaal van het sporenonderzoek door de archeologen, de werkwijze voor de reconstructies en de geschiedenis van de bewoning in de Kempen in die tijd. Groepen zijn welkom maandag, op afspraak via Greet Maes tel: 0472/22 66 95 of greetmosa@telenet.be.
Meer info
Waar?
Transfo 2340

Heilaarstraat 35
2340 Beerse
België

Wanneer?
-
Openingsuren

woensdag 14:00 17:00

zaterdag 14:00 17:00

zondag 14:00 17:00

Prijs

Basistarief 0,00

Extra info
Archeologiedagen
Archeologie
Reconstructie van een houten huis in Beerse