Expo: Een wolvensprong in het Zoniënwoud

Reconstructie van de 17de-eeuwse aartshertogelijke paardenstoeterij te Groenendaal

In het landschap van het Zoniënwoud zijn vele door mensen gemaakte ingrepen bewaard. Deze structuren wijzen op een divers bosgebruik voor jacht, houtkap of bewoning. Ze getuigen ook van de uitdaging om het samenleven tussen mens en dier, zowel wild als vee, te sturen. In deze expo leidt een 'wolvensprong', een relict van wallen en grachten, je recht naar een 17 de -eeuwse paardenfokkerij of haras. Op initiatief van de aartshertogen Albrecht en Isabella, landvoogden van de Spaanse Nederlanden, werd ze in 1613 opgericht op een gerooid stuk bos nabij de priorij van Groenendaal. De beweiding en kweek van rij- en jachtpaarden kenden er een kort bestaan. Door hoge kosten, beperkt rendement en schadelijke impact op het bomenbestand, werd de haras in 1678 opgedoekt en het  domein opnieuw woud. Aan de hand van sporen in het landschap, digitale reliëfopnames en historische kaarten, tekeningen en beleidsdocumenten ontdek je het verhaal van de ligging, opbouw en uitbating van de paardenfokkerij.

De expo loopt van 23 april tot en met 10 september.

Openingsuren Bosmuseum:

- Woensdag-vrijdag van 13 tot 17 uur

- Zaterdag-zondag en feestdagen van 10 tot 17 uur

Meer info
Waar?
Bosmuseum Jan Van Ruusbroec - Poort Groenendaal

Duboislaan 2
1560 Hoeilaart
België

Wanneer?
-
Van > tot
>
Extra info
Erkend-SCVW
Natuurpunt
erfgoed
Archeologiedagen
Archeologie
Expo: Een wolvensprong in het Zoniënwoud