Archeologiedagen : bezoek de parochiekerk te Wespelaar, een archeologisch juweeltje.

Een bijzonder archeologisch aspect van de kerk te Wespelaar leiden we af uit haar ligging. Ze is ingepland in nauwe relatie tot een, in oorsprong, middeleeuws hofdomein. Ze maakt deel uit van een configuratie in vier kadasterblokken samen met, een dorp, een kasteel en een kouter. De oppervlakte van het domein waartoe ze behoort is typisch voor een mansus. Ze ligt op een kruispunt van oude wegen. Al deze aspecten wijzen op een oorsprong die teruggaat tot de vroege of volle middeleeuwen. De relatie van de latere bewoners van het kasteel van Wespelaar tot de kerk laat duidelijke sporen na in de verschillende bouwfasen en in het erfgoed van de kerk.
Een wandelbrochure maakt de bezoeker wegwijs in haar kunstpatrimonium waar ridders en burggraven hun sporen nalieten en waarop ondermeer telgen van de familie Artois en van de familie De Spoelberch hun stempel drukten. In de klokkentoren hangen de historische klokken gegoten door de klokkengieters Vanden Gheyn, Michiels en Cauthals waarvan de oudste dateert uit 1670. Om veiligheidsredenen klimmen we niet zo hoog. De durvers kunnen op eigen risico wel tot op de eerste verdieping.
Bezoek: via de hoofdingang van de Sint-Luciakerk te Wespelaar van 14.00 u. tot 17.00 u.
Naast de kerk zijn er parkeerplaatsen.
Voor het beklimmen van de kerktoren moet je jouw plaats op voorhand reserveren (uiterlijk tot 19 mei 2022) via een e-mail naar info@hagok.be met aanduiding van het gewenste tijdslot : 14.00 u., 14.20 u., 14.40 u., 15.00 u., 15.20 u., 15.40 u., 16.00 u., 16.20 u. of 16.40 u. Opgelet, het aantal plaatsen per slot is beperkt tot 4 personen.
In de kerk voorzien we een boekenstand met onder meer het recente HAGOK-boek: 'Welluidend Erfgoed. Het klokkenpatrimonium van het land aan Demer en Dijle.'

Meer info
Waar?
Sint-Lucia en Sint-Hubertuskerk

Dorp
3150 Wespelaar (Haacht)
België

Wanneer?
-
Van > tot
>
Prijs

Basistarief 10,00

HAGOK-leden 5,00

Kinderen - 16j 0,00

Extra info
Archeologiedagen2022
Archeologiedagen
vlieg
Archeologiedagen
Reservatie