Archeologiedagen: Archeologie in Klein-Brabant (Bornem en Puurs-Sint-Amands), een overzicht aan de hand van teksten, foto's en vondsten

Klein-Brabant is een regio op het kantelpunt tussen verschillende tradities en is gesitueerd op de overgang van de zand- naar de zandleemstreek. De regio bleef tot ver in de 20ste eeuw een grotendeels blinde vlek op vlak van archeologie. Inmiddels vonden er tientallen archeologische onderzoeken met ingreep in de bodem plaats in Klein-Brabant. Deze tonen aan dat Klein-Brabant duidelijk een archeologische hotspot is. De tentoonstelling bestaat uit posterbanners die de historiek weergeven van het onderzoek en verschillende sites aan bod laten komen die de afgelopen jaren aan het licht kwamen, zoals ter hoogte van de Lichter in Puurs en aan de Rijksweg in Bornem. Nieuw zijn de vitrinekasten met vondsten uit de streek die een beeld geven van de materiële cultuur doorheen de tijd. Aan de hand hiervan kan je ontdekken welke spullen onze voorouders gebruikten. De tentoonstelling overspant de periode vanaf de steentijd tot en met de moderne tijd. Naast onder meer sites uit de Romeinse tijd en een middeleeuwse motte, gaat er bijvoorbeeld ook aandacht naar crashsites uit de Tweede Wereldoorlog. Je kan op dat moment in de kerk ook de tentoonstelling '10 eeuwen Nattenhaasdonk' bezoeken. Naast de geschiedenis van het verdwenen Scheldedorp vertelt deze tentoonstelling je meer over het Sigmaplanproject van de Vlaamse Waterweg, en hoe dit ons zal beschermen tegen overstromingen.
Meer info
Waar?
Sint-Margarethakerk Wintam

Eduard De Blockstraat 2
2880 Bornem
België

Wanneer?
-
Van > tot
>
>
Prijs

Basistarief 0,00

Extra info
bodemvondsten
klein-brabant
landschap
Archeologiedagen
Archeologie
Tentoonstellingskast met vondsten uit Klein-Brabant
Organisator
Genootschap Sint-Margaretha Wintam
0491 91 74 65